معنی و ترجمه کلمه data processing center به فارسی data processing center یعنی چه

data processing center


مرکز پردازش داده ،مرکز داده پردازى
کامپيوتر : مرکز داده پردازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها