معنی و ترجمه کلمه data processing management به فارسی data processing management یعنی چه

data processing management


کامپيوتر : مديريت پردازش داده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها