معنی و ترجمه کلمه data processing به فارسی data processing یعنی چه

data processing


پبشرفت تدريجى داده ها،تهيه اطلاعات ،پرورش اطلاعات ،داده پردازى ،پردازش داده ها
علوم مهندسى : فرايند داده ها روند داده ها
کامپيوتر : پردازش داده ها
شيمى : داده پردازى
روانشناسى : داده پردازى
بازرگانى : امايش اطلاعات ،مرتب کردن داده ها
علوم هوايى : داده پردازى
علوم نظامى : تهيه و توليد اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها