معنی و ترجمه کلمه data record به فارسی data record یعنی چه

data record


کامپيوتر : رکورد داده ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها