معنی و ترجمه کلمه data reduction به فارسی data reduction یعنی چه

data reduction


تقليل داده ها،داده کاهى ،تقليل داده ها
کامپيوتر : کاهش داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها