معنی و ترجمه کلمه data retrieval به فارسی data retrieval یعنی چه

data retrieval


بازيابى داده ها
کامپيوتر : بازيابى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها