معنی و ترجمه کلمه data set به فارسی data set یعنی چه

data set


مجموعه داده ها،دادگان ،مجموعه داده ها
کامپيوتر : ترتيب داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها