معنی و ترجمه کلمه data structure به فارسی data structure یعنی چه

data structure


ساختار داده ها،ساخت داده ها
کامپيوتر : ساختمان داده ها

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها