معنی و ترجمه کلمه data tablet به فارسی data tablet یعنی چه

data tablet


يک وسيله ورودى دستى براى صفحه نمايش گرافيکى
کامپيوتر : صفحه داده دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها