معنی و ترجمه کلمه data terminal ready به فارسی data terminal ready یعنی چه

data terminal ready


کامپيوتر : امادگى ترمينال داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها