معنی و ترجمه کلمه data transfer rate به فارسی data transfer rate یعنی چه

data transfer rate


سرعت انتقال داده ها،نرخ ارسال داده ،ميزان ارسال داده ،سرعت انتقال داده ها
کامپيوتر : ميزان انتقال داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها