معنی و ترجمه کلمه data verification به فارسی data verification یعنی چه

data verification


کامپيوتر : بازبينى داده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها