معنی و ترجمه کلمه data به فارسی data یعنی چه

data


حقايق ،مختصات ،مفروضات ،(صورت جمع کلمه)datum ،اطلاعات ،سوابق ،دانسته ها،داده ها
کامپيوتر : عناصر داده ها
عمران : داده هاى امارى
قانون ـ فقه : داده ها
شيمى : داده ها
روانشناسى : داده ها
زيست شناس ى : داده
بازرگانى : ارقام
ورزش : داده ها
علوم نظامى : عناصر داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها