معنی و ترجمه کلمه database management system به فارسی database management system یعنی چه

database management system


سيستم مديريت پايگاه داده
کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها