معنی و ترجمه کلمه date labourer به فارسی date labourer یعنی چه

date labourer


کارگر روزمزد
قانون ـ فقه : معادلdaysman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها