معنی و ترجمه کلمه date of acquisition به فارسی date of acquisition یعنی چه

date of acquisition


تاريخ خريدارى ،تاريخى که به عنوان شروع دوره استيلاى خريدار بر مال در دفتر ثبت و اگر مال استهلاک پذير باشد
قانون ـ فقه : از ان به بعد استهلاک محاسبه مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها