معنی و ترجمه کلمه date of maturity به فارسی date of maturity یعنی چه

date of maturity


تاريخ سررسيد،موعد،تاريخ انقضاء
بازرگانى : تاريخ سررسيد،موعد پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها