معنی و ترجمه کلمه date time group به فارسی date time group یعنی چه

date time group


گروه تاريخ و زمان
علوم نظامى : گروه ساعت و زمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها