معنی و ترجمه کلمه date به فارسی date یعنی چه

date


درخت خرما،نخل ،زمان ،تاريخ گذاردن ،تاريخ گذاشتن ،مدت معين کردن ،سنه
کامپيوتر : فرمانDATE
قانون ـ فقه : تاريخ
بازرگانى : تاريخ ،موعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها