معنی و ترجمه کلمه dateable به فارسی dateable یعنی چه

dateable


تاريخ گذاردنى ،قابل تعيين تاريخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها