معنی و ترجمه کلمه dative به فارسی dative یعنی چه

dative


(د ).حالت مفعولى غيرصريح حقيقى ،حالت مفعولى ،اعطايى ،انتصابى ،حالت برايى
قانون ـ فقه : انتصابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها