معنی و ترجمه کلمه datum sweeping mark به فارسی datum sweeping mark یعنی چه

datum sweeping mark


علوم دريايى : علامت مبناى روبش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها