معنی و ترجمه کلمه datura به فارسی datura یعنی چه

datura


(گ.ش ).داتوره ،تاتوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها