معنی و ترجمه کلمه dauber به فارسی dauber یعنی چه

dauber


اندودگر،نقاش بى مهارت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها