معنی و ترجمه کلمه daughter chain به فارسی daughter chain یعنی چه

daughter chain


زنجير فرعى
شيمى : زنجير نوزاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها