معنی و ترجمه کلمه davy crocket به فارسی davy crocket یعنی چه

davy crocket


علوم نظامى : موشک دريا بدرياى ديوى کروکت
علوم دريايى : موشک دريا بدرياى ديوى کروکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها