معنی و ترجمه کلمه dawk به فارسی dawk یعنی چه

dawk


چاپار( ى که منزل بمنزل اسب يانقليه عوض ميکند)،داک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها