معنی و ترجمه کلمه day beacon به فارسی day beacon یعنی چه

day beacon


برج ناوبرى مورد استفاده در روز
علوم نظامى : برج ناوبرى روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها