معنی و ترجمه کلمه day by day به فارسی day by day یعنی چه

day by day


روزانه ،روز به روز
علوم نظامى : هر روزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها