معنی و ترجمه کلمه day distress signal به فارسی day distress signal یعنی چه

day distress signal


علوم نظامى : مشعل اعلام خطر در روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها