معنی و ترجمه کلمه day of atonement به فارسی day of atonement یعنی چه

day of atonement


)=yom kippur(يوم کيپور،روز کفاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها