معنی و ترجمه کلمه day of duty به فارسی day of duty یعنی چه

day of duty


تعداد روزهاى خدمت
علوم نظامى : روز خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها