معنی و ترجمه کلمه day-blindness به فارسی day-blindness یعنی چه

day-blindness


روز کورى
روانشناسى : روزکورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها