معنی و ترجمه کلمه day-labourer به فارسی day-labourer یعنی چه

day-labourer


کارگر روزمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها