معنی و ترجمه کلمه de(s)oxyribonucleic acid (dna) به فارسی de(s)oxyribonucleic acid (dna) یعنی چه

de(s)oxyribonucleic acid (dna)


اسيد دزوکسى ريبونوکلئيک( دى ان ا)
روانشناسى : اسيد دزوکسى ريبونوکلئيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها