معنی و ترجمه کلمه de broglie equation به فارسی de broglie equation یعنی چه

de broglie equation


شيمى : معادله دوبروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها