معنی و ترجمه کلمه de rigueur به فارسی de rigueur یعنی چه

de rigueur


از نظر سنتى يا اخلاقى الزام اور،اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها