معنی و ترجمه کلمه de-energize به فارسی de-energize یعنی چه

de-energize


قطع کردن برق
علوم مهندسى : از بين بردن خاصيت مغناطيسى
الکترونيک : بى برق سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها