معنی و ترجمه کلمه deactivating group به فارسی deactivating group یعنی چه

deactivating group


شيمى : گروه کم کننده فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها