معنی و ترجمه کلمه dead area به فارسی dead area یعنی چه

dead area


منطقه بيروح
علوم نظامى : زاويه بيروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها