معنی و ترجمه کلمه dead fence به فارسی dead fence یعنی چه

dead fence


پرچين( ازشاخه هاى خشک)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها