معنی و ترجمه کلمه dead freight به فارسی dead freight یعنی چه

dead freight


هزينه حمل بابت ظرفيت استفاده نشده
قانون ـ فقه : کرايه قسمتى از کشتى که به صرفنظر از استفاده يا عدم استفاده بايد پرداخت شود
بازرگانى : هزينه حمل بابت ظرفيت استفاده نشده ،کرايه حملى که پرداخت شده ولى استفاده اى از ان به عمل نيامده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها