معنی و ترجمه کلمه dead hours به فارسی dead hours یعنی چه

dead hours


ساعات خاموشى در شب
علوم نظامى : ساعات خاموشى شبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها