معنی و ترجمه کلمه dead in the water به فارسی dead in the water یعنی چه

dead in the water


متوقف در دريا
علوم نظامى : متوقف در اب
علوم دريايى : متوقف در اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها