معنی و ترجمه کلمه dead letter به فارسی dead letter یعنی چه

dead letter


قانون منسوخ ،نامه غير قابل توزيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها