معنی و ترجمه کلمه dead mines به فارسی dead mines یعنی چه

dead mines


مينهاى خنثى شده
علوم نظامى : مينهاى بى اثر و از کار افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها