معنی و ترجمه کلمه dead reckoning (dr) به فارسی dead reckoning (dr) یعنی چه

dead reckoning (dr)


محل فرضى
علوم دريايى : نقطه فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها