معنی و ترجمه کلمه dead rise به فارسی dead rise یعنی چه

dead rise


فاصله مرده
علوم نظامى : فاصله بين کيل تاانحناى خن ناو
علوم دريايى : فاصله بين کيل تاانحناى خن ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها