معنی و ترجمه کلمه dead sea به فارسی dead sea یعنی چه

dead sea


بحرميت ،درياى لوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها