معنی و ترجمه کلمه dead shot به فارسی dead shot یعنی چه

dead shot


تير خطا
علوم نظامى : تير اشتباه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها